Konta bankowe

Opłaty skarbowe (opłaty od udzielonych pełnomocnictw ) należy uiszczać na następujący rachunek:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa
SWIFT CODE CITIPLEX IBAN:IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0000 5001 0038

NIP Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie: 527-23-12-791
REGON Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie: 016421829

Konta bankowe Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie:

RACHUNEK  DOCHODÓW  SKARBU PAŃSTWA  (wpłaty dotyczące opłat sądowych, wpisów, kar i i grzywien):

UWAGA! W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której przelew dotyczy):

  • Imię i nazwisko,
  • sygnaturę akt sprawy lub oznaczenie wydziału,
  • numer karty dłużnika.

Narodowy Bank Polski nr 48 1010 1010 0071 1322 3100 0000

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN i kodu Banku BIC
.
Nr IBAN tego rachunku: PL
Kod BIC Banku NBP: NBPLPLPW

RACHUNEK SUM NA ZLECENIE  (dotyczy wpłat zaliczek na poczet kosztów postępowania sądowego):

Narodowy Bank Polski nr 85 1010 1010 0071 1313 9800 0000

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH PROWADZONY W PLN (wpłaty poręczeń majątkowych, zabezpieczeń):

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 36  1130  1017 0021 1002 0690 0004

SWIFT GOSKPLPW


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE SĄ REALIZOWANE w kasie Sądu.

Wszelkie rozliczenia z tytułu depozytów sądowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH PROWADZONY W WALUCIE  USD

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 09 1130 1017 0021 1002 0690 0005


RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH PROWADZONY W WALUCIE  EURO

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 90 1130 1017 0021 1002 0690 0002

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH PROWADZONY W WALUCIE  GBP

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 63 1130 1017 0021 1002 0690 0003


RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH PROWADZONY W WALUCIE  CHF

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 20 1130 1017 0021 1002 0690 0001


RACHUNEK FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ (wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń)

UWAGA!!!  Rachunek dotyczy wyłącznie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 48 1130 1017 0020 1201 1920 0003

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Michał Kowalski
Data modyfikacji 2015-09-24

Ostatnia modyfikacja 29-08-2016