Konta bankowe

„Kasa nie przyjmuje opłat w wysokości 5 zł za dokonanie wpisu do Rejestru Spadkowego. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na rachunek w Narodowym Banku Polskim nr 8510101010 00711313 9800 0000"

Opłaty skarbowe (opłaty od udzielonych pełnomocnictw ) należy uiszczać na następujący rachunek:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa
SWIFT CODE CITIPLEX IBAN: IBAN (spacja) PL 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

NIP Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie: 527-23-12-791
REGON Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie: 016421829

Konta bankowe Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie:

RACHUNEK DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA (opłaty sądowe, wpisy, kary i i grzywny):

UWAGA! W tyt. przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której przelew dotyczy):

  • Imię i nazwisko,
  • Sygnaturę akt sprawy lub oznaczenie wydziału,
  • Numer karty dłużnika.

Narodowy Bank Polski nr 48 1010 1010 0071 1322 3100 0000

*kod BIC: NBPLPLPW

______________________________________________________________________________________________

RACHUNEK SUM NA ZLECENIE (zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych i tłumaczy):

Narodowy Bank Polski nr 85 1010 1010 0071 1313 9800 0000

*kod BIC: NBPLPLPW

______________________________________________________________________________________________

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH W PLN (wadia i zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, poręczenia majątkowe):

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 36 1130 1017 0021 1002 0690 0004

*kod SWIFT: GOSKPLPW

______________________________________________________________________________________________

RACHUNEK WALUTOWY SUM DEPOZYTOWYCH W EUR (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe):

Bank Gospodarstwa Krajowego 90 1130 1017 0021 1002 0690 0002

*kod SWIFT: GOSKPLPW

______________________________________________________________________________________________

RACHUNEK WALUTOWY SUM DEPOZYTOWYCH W USD (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe):

Bank Gospodarstwa Krajowego 09 1130 1017 0021 1002 0690 0005

*kod SWIFT: GOSKPLPW

______________________________________________________________________________________________

RACHUNEK WALUTOWY SUM DEPOZYTOWYCH W GBP (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe):

Bank Gospodarstwa Krajowego 63 1130 1017 0021 1002 0690 0003

*kod SWIFT: GOSKPLPW

______________________________________________________________________________________________

RACHUNEK WALUTOWY SUM DEPOZYTOWYCH W CHF (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe):

Bank Gospodarstwa Krajowego 20 1130 1017 0021 1002 0690 0001

*kod SWIFT: GOSKPLPW
______________________________________________________________________________________________

RACHUNEK FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ (wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń):

UWAGA!!! Rachunek dotyczy wyłącznie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Bank Gospodarstwa Krajowego 48 1130 1017 0020 1201 1920 0003

*kod SWIFT: GOSKPLPW

*Kod SWIFT/BIC to numer pozwalający na poprawną identyfikację banku, niezbędny przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych. IBAN tworzy się poprzez dodanie do NRB kodu Polski "PL".

UWAGA!!!

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • Wydział, którego wpłata dotyczy;
  • Sygnaturę akt;
  • Numer karty dłużnika.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE SĄ REALIZOWANE w kasie Sądu.

Wszelkie rozliczenia z tytułu depozytów sądowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Adrian Jasiński
Data modyfikacji 2016-09-21

Ostatnia modyfikacja 18-01-2017