Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

UWAGA !!!

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 8 września 2014 roku nastąpi zmiana siedziby Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie – Sądu Gospodarczego do budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 A.

 

W lokalizacji przy ul. Czerniakowskiej 100 A funkcjonować będą:

VIII Wydział Gospodarczy

IX Wydział Gospodarczy

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych

XV Wydział Gospodarczy

XVI Wydział Gospodarczy

Biuro Podawcze oraz

Biuro Obsługi Interesantów (w tym Czytelnia Akt)


                   - dla Wydziałów VIII, IX, X, XV,XVI

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy.

Dodatkowo:

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest właściwy dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych:  w Piasecznie, dla m.st. Warszawy i dla Warszawy Mokotowa:

Właściwość Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – Sąd Gospodarczy

 

"Uprzejmie informujemy, iż Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie  jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa"

Odezwy o udzielenie pomocy sądowej na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ( dzielnice: Warszawa Ochota, Ursus, Włochy) wykonujeIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego
dla Warszawy Śródmieścia
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa


Lokalizacja siedzib Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Lokalizacje SR dla m.st. Warszawy


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie uruchomiony został Portal Informacyjny dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych do wglądu w sprawy prowadzone w tutejszym Sądzie.

więcejBiuro Obsługi Interesantów - kontakt elektronicznyUprzejmie informujemy, iż z dniem 3 grudnia 2012 roku Prezes, Wiceprezesi oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 

NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 3 grudnia 2012 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesów i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Sądu przy ul. Marszałkowskiej 82, w Biurze Obsługi Interesantów oraz Punkcie Informacyjnym przy ul. Czerniakowskiej 100 oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki skargi i wnioski 

Informacja dotycząca właściwości miejscowej w wydziałach karnych więcej...


ul. Marszałkowska 82

 00-517 Warszawa

 tel: 22 55 39 000 (centrala)

 ul. Czerniakowska 100 A

00-454 Warszawa

tel: (22) 22 33 41 300 (centrala)

 

ul. Czerniakowska 100 (Krajowy Rejestr Sądowy)

00-454 Warszawa


Tel: (22 44 00 300) (centrala)


e-mail: srmstwar@warszawa.so.gov.pl

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

 

Redakcja strony Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

00-517 Warszawa

ul. Marszałkowska 82

Małgorzata Gogowska

e-mail: srmstwar@warszawa.so.gov.pl

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Maciej Roguski
Informację zmodyfikował Rafał Widawski
Data wytworzenia 2010-02-01
Data modyfikacji 2014-09-05

Ostatnia modyfikacja 31-10-2014