Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy


ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

tel: 22 55 39 000 (centrala)


ul. Czerniakowska 100 A ( Wydziały Gospodarcze) 

00-454 Warszawa

tel: 22 33 41 300 (centrala)

 

ul. Czerniakowska 100 (Krajowy Rejestr Sądowy)

00-454 Warszawa

Tel: 22 44 00 300  (centrala)

NIP:5262904030

REGON:140356582

BOI - kontakt elektroniczny

Jednostka nadrzędna:     Sąd Okręgowy w Warszawie


=========================================================================================

Lokalizacja siedzib Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy


Lokalizacje SR dla m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, iż na stronie BiP Urzędu m.st. Warszawy - we wskazanych niżej linkach  znajduje się dostęp do wyszukiwarek ulic i placów m. st. Warszawy. Prezentowany spis jest aktualizowany na bieżąco.

http://www.adresy.um.warszawa.pl/wyszukiwanie/faces/punktyAdresowe.xhtml

http://www.ulice.um.warszawa.pl/wyszukiwanie/faces/obiekty.xhtmlSąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy. 

Dodatkowo w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie funkcjonują:

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  właściwy dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych:  w Piasecznie, dla m.st. Warszawy i dla Warszawy Mokotowa:

Właściwość Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wydziały Gospodarcze oraz Wydziały Gospodarcze Rejestrowe 


===============================================================================================

Informacja dotycząca zmiany własciwości wydziałów gospodarczych 


Uprzejmie informujemy, iż   z dniem 1 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana właściwości miejscowej wydziałów gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie  (Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2014 roku)


WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU


VIII Wydział Gospodarczy
- URSUS, WILANÓW, ŚRÓDMIEŚCIE
IX Wydział Gospodarczy    - MOKOTÓW
X Wydział Gospodarczy obszar właściwości: SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE oraz SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA- PRAGA
XV Wydział Gospodarczy - OCHOTA, WŁOCHY, GRODZISK MAZOWIECKI,PIASECZNO, PRUSZKÓW
XVI Wydział Gospodarczy - URSYNÓW, WOLA, ŻOLIBORZ
XVII Wydział Gospodarczy -PRAGA POŁUDNIE, PRAGA PÓŁNOC,OTWOCK, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, LEGIONOWO, WOŁOMIN 


================================================================================================


Informacja dotycząca właściwości miejscowej w wydziałach karnych więcej...


================================================================================================

CYWILNA POMOC SĄDOWA


Uprzejmie informujemy, iż Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie  jest
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa"

Odezwy o udzielenie pomocy sądowej na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ( dzielnice: Warszawa Ochota, Ursus, Włochy) wykonuje:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego
dla Warszawy Śródmieścia
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

*

__________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 3 grudnia 2012 roku Prezes, Wiceprezesi oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 

NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 3 grudnia 2012 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesów i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibach Sądu lub pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki   skargi i wnioski

___________________________________________________________________________________________________________

*

Uprzejmie informujemy, iż w celu rozpowszechniania mediacji oraz umożliwienia stronom zapoznania się z mediatorem bezpośrednio w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A od dnia 28 października 2015 r. w każdą środę w godz. 9.00-14.00 w sali narad nr 127 (I piętro) będzie pełniony dyżur przez mediatorówRedakcja strony Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

00-517 Warszawa

ul. Marszałkowska 82

Małgorzata Gogowska

e-mail: srmstwar@warszawa.so.gov.pl

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data modyfikacji 2016-11-18

Ostatnia modyfikacja 18-01-2017